로고

Công ty TNHH Wellmen

CEO's Lời nói đầu

Chúng tôi sẽ là công ty coi khách hàng là trên hết và là công ty mà khách hàng tự hào đầu tiên.

01.jpg
top_logo2.png

Công ty cổ phần Wellmen mơ ước về một nền văn hóa doanh nghiệp hạnh phúc cùng phát triển và tin tưởng lẫn nhau

Mọi công ty đều đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, các công ty không nên quên lợi ích xã hội và tính công cộng mà chỉ theo đuổi những lợi ích phía trước.
Công ty cổ phần Wellmen không bỏ bê tư thế cơ bản của doanh nghiệp để theo đuổi lợi nhuận lớn nhất, nhưng không chỉ dừng lại ở đó.
Chúng tôi sẵn sàng trả lại cho xã hội một phần lợi nhuận làm ra.
Thực hiện giá trị kinh tế thông qua các hoạt động kinh doanh và hiện thực hóa các giá trị bên ngoài thông qua việc trả lại cho xã hội, công ty cổ phần Wellmen là triết lý "tạo ra giá trị" luôn ghi nhớ.
Công ty cổ phần Wellmen đang mở rộng nghiên cứu và đầu tư hàng năm để phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển và loại bỏ tĩnh điện.
Đây là một công ty tập trung và chuyên nghiên cứu để cải tiến công nghệ trong lĩnh vực điều khiển và loại bỏ thiết bị tĩnh điện.
Một công ty phải cam kết sản xuất một thứ gì đó có thể làm phong phú xã hội loài người như một thành phần của xã hội và ưu đăĩ đó mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong xã hội.
Công ty cổ phần Wellmen, toàn thể nhân viên hôm nay đang nỗ lực để cung cấp một cơ hội sống phong phú như một công ty lý tưởng mang lại lợi ích cho loài người,
duy trì một cuộc sống hạnh phúc thông qua sức khỏe và vẻ đẹp của con người.
Công ty cổ phần Wellmen yêu thương con người và thiên nhiên, một công ty mơ ước đến hạnh phúc của khách hàng,
là thế giới mà công ty cổ phần Wellmen đang vẽ ra
Xin cảm ơn!

Toàn thể nhân viên công ty cổ phần Wellmen.
Giới thiệu sơ lược công ty
Tên công ty Công ty cổ phần Wellmen Giám đốcLim Tae-yup
Ngày thành lập Năm 2004 Lĩnh vực kinh doanh Thiết bị đo tĩnh điện, vật tư tĩnh điện, thiết bị ứng dụng tĩnh điện
Tên công ty Công ty cổ phần Wellmen
Giám đốc Lim Tae-yup
Ngày thành lập Năm 2004
Lĩnh vực kinh doanh Thiết bị đo tĩnh điện, vật tư tĩnh điện, thiết bị ứng dụng tĩnh điện