로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

NOZZLE TYPE WMN-301, WMN-303     DC ION AIR NOZZLE

Đây là một vòi ion loại bộ điều khiển bên ngoài được lắp đặt cố định trong nơi cần loại bỏ tĩnh điện và các chất lạ như dây chuyền sơn hoặc băng tải, và loại bỏ đồng thời tĩnh điện và các chất lạ bằng cách phun khí ion hóa bằng khí nén.

 Key Features 
• Vòi ion bộ điều khiển bên ngoài
• Khả năng ứng dụng CAP Type
• Ứng dụng TIP Tungsten

본문

Detail view

 c1e3a93e3f19a3820f9cbd68b562b604_1648514438_8575.PNG