로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

BAR TYPE WIB-1XX     HYBRID ION BAR

Màn hình FND giúp dễ dàng kiểm tra trạng thái vận hành, có nhiều thông số kỹ thuật sản phẩm và hệ thống điều khiển kỹ thuật số khác nhau và là sản phẩm mạnh nhất với hiệu suất khử tĩnh cao và cân bằng ion ổn định.

 Key Features 
• Bộ điều khiển tích hợp kích thước nhỏ gọn
• Nozzle Socket Nozzle Socket thủy động học để ngăn ngừa ô nhiễm kim tĩnh điện
• Thay thế ION TIP theo hình thức One-Touch
• Kiểm soát đầu ra điện áp cao bằng cách phát hiện phóng điện bất thường và đầu ra điện áp cao
• Có thể giao diện với thiết bị tự động hóa (PLC)

본문

Detail view

44baac8c94971b6c89e7601f8009d2e9_1653632318_6785.PNG