로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

BAR TYPE WMI-2XX     PULSE AC ION BAR

Nó là một thanh ion loại điều khiển bên ngoài, và có thể xử lý các độ dài khác nhau theo yêu cầu của khách hàng và rất dễ bảo trì.

 Key Features 
• Thanh ion loại điều khiển bên ngoài
• Thay thế ION TIP theo hình thức One-Touch dễ dàng
• Có thể được cài đặt trong các môi trường khác nhau với độ dài sản phẩm khác nhau
• Phát hiện phóng điện không ổn định để kiểm soát đầu ra điện áp cao

본문

Detail view

27798ed9a1a53eff916e943312fd987e_1647330217_7878.PNG