로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

BAR TYPE WMI-300     GRID BAR

Được sử dụng kết hợp với bộ điều khiển bên ngoài, các Thanh Ion được sắp xếp theo hình dạng của một tấm lưới và được lắp đặt ở dưới cùng của ống DUCT hút không khí bên ngoài của cơ sở để thực hiện ion hóa phòng.

 Key Features 
• Thanh ion loại điều khiển bên ngoài
• Ion hóa phòng

본문

Detail view

27798ed9a1a53eff916e943312fd987e_1647330238_3032.PNG