로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

GUN TYPE WIG-701, 702     POWER SAVE PIEZO GUN

Là súng ion bộ điều khiển tích hợp tần số cao (Piezo: 72kHz). Bằng cách áp dụng hệ thống tự phát điện, nó có thể tạo ra các ion mà không cần cung cấp nguồn điện, nhanh chóng loại bỏ tĩnh điện nơi bạn muốn và thổi sạch bụi bẩn kèm theo. Ngoài ra, bụi có th

 Key Features 
• Súng ion nhỏ loại bộ điều khiển tích hợp
• Không có cáp điện
• Không có pin
• Kéo dài tuổi thọ kim bằng hình thức AC tần số cao

본문

Detail view
c1e3a93e3f19a3820f9cbd68b562b604_1648514324_1622.PNG