로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

GUN TYPE WIG-703, WIG-704     PIEZO ION AIR GUN

Bằng súng Ion tần số cao (Piezo: 72kHz) sử dụng nguồn điện DC 24 V, do đó không có nguy cơ bị điện giật, trong thời gian chờ nguồn điện bị tắt nên có thể an toàn sử dụng.

 Key Features 
• Kéo dài tuổi thọ kim với hình thức AC tần số cao
• Tăng cường an toàn bằng cách tắt nguồn khi không sử dụng
• An toàn khỏi bị điện giật khi sử dụng nguồn điện DC 24V

본문

Detail view
c1e3a93e3f19a3820f9cbd68b562b604_1648514305_1197.PNG