로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

GUN TYPE WMG-201, WMG-202     PULSE AC ION GUN

Súng ion loại điều khiển bên ngoài có hiệu quả trong việc loại bỏ tĩnh và loại bỏ bụi trong môi trường sản xuất các linh kiện điện tử chính xác như chất bán dẫn.

 Key Features 
• Súng ion bộ điều khiển bên ngoài
• Điều khiển dễ dàng nhờ lựa chọn điều khiển bằng hình thức quay số
• Phát hiện phóng điện không ổn định để kiểm soát đầu ra điện áp cao
• Hiệu suất chống tĩnh điện tối ưu thông qua các đầu ra tần số khác nhau
(0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 22, 33, 47, 68, 100Hz)

본문

Detail view

 c1e3a93e3f19a3820f9cbd68b562b604_1648514285_8219.PNG