로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

BLOWER TYPE WMB-302 ~ WMB-305     ION BLOWER

Là một ionizer loại quạt gió, rất hữu ích để loại bỏ tĩnh điện được tạo ra trong quá trình sản xuất các sản phẩm tạo hình với hình tượng phức tạp trong khoảng cách ngắn., lắp ráp sản phẩm điện tử, chất bán dẫn.

 Key Features 
• Áp dụng cho các môi trường khác nhau từ 1Fan (WMB-301) đến 5Fan (WMB-305)
• Có thể điều chỉnh Fan Speed
• Sử dụng One-Touch Lover để làm sạch tip
• Mẹo tự động làm sạch giúp duy trì hiệu suất của sản phẩm

본문

Detail view

c1e3a93e3f19a3820f9cbd68b562b604_1648514390_1946.PNG