로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

NOZZLE TYPE WIN-701     PIEZO ION NOZZLE

Là một vòi ion siêu nhỏ, nó có sự cân bằng ion tuyệt vời và có thể quản lý hiệu quả tĩnh điện được tạo ra trong quá trình sản xuất bằng cách nhanh chóng loại bỏ tĩnh điện trong một không gian hẹp.

 Key Features 
• Phương thức tần số cao(Piezo:72kHz)
• Kéo dài tuổi thọ của kim phóng bằng phương pháp AC tần số cao
• Có thể sử dụng đa dang NOZZLE và PIPE(lựa chọn)
• Đèn báo biểu thị khi có thất thường

본문

Detail view

27798ed9a1a53eff916e943312fd987e_1647329766_4496.PNG