로고

Công ty TNHH Wellmen

Product

BAR TYPE WIB-2XX     ION BAR

Là sản phẩm có thể nhận ra hiệu suất chống tĩnh điện tốt nhất bằng cách thay đổi Ion Balance và tần số dễ dàng thông qua điều khiển bằng phương thức quay số.

 Key Features 
• Có thể kiểm tra sự bất thường của hoạt động thông qua đèn LED
• Nozzle Socket thủy động học để ngăn ngừa ô nhiễm kim tĩnh điện
• Thay thế ION TIP theo hình thức One-Touch dễ dàng
• Phát hiện phóng điện không ổn định để kiểm soát đầu ra điện áp cao
• Có thể giao diện với thiết bị tự động hóa

본문

Detail view

44baac8c94971b6c89e7601f8009d2e9_1653632340_6208.PNG